Apple Pay苹果支付UI KIT组件 .fig素材

Apple Pay苹果支付UI KIT组件 .fig素材

Apple Pay UI组件的分类列表,如“使用Apple Pay支付”按钮、“Apple Pay表单”,可用于iPhone和iPad以及您可能会发现有用的其他组件,支持明暗两款模式。

Apple Pay苹果支付UI KIT组件 .fig素材 Apple Pay苹果支付UI KIT组件 .fig素材 Apple Pay苹果支付UI KIT组件 .fig素材 Apple Pay苹果支付UI KIT组件 .fig素材 Apple Pay苹果支付UI KIT组件 .fig素材 Apple Pay苹果支付UI KIT组件 .fig素材

分享到 :
相关推荐

发表回复

登录... 后才能评论